Visitors' Payment

 

Zahlung für Besucher

 

 

PRISER gjeldende fra 1.1.2011
 
 
Lett bil            kr. 48    Kjøretøy med totalvekt t.o.m. 3500 kg
Tung bil          kr. 85    Kjøretøy med totalvekt f.o.m. 3501 kg
 
Moped/motorsykkel   Gratis
 
 
RABATTORDNINGER
 
 AutoPASS-avtale med forskuddsbetaling

Antall passeringer
Lett bil
 
Tung bil
 
Rabatt
 
Verdi/pris
Pr. passering
Verdi/pris
Pr. passering
 
50
Kr.   1.680
Kr. 33,60
Kr.   2.975
Kr. 59,50
30 %
200
Kr.   5.760
Kr. 28,80
Kr. 10.200
Kr. 51,00
40 %
400
Kr.   9.600
Kr. 24,00
Kr. 17.000
Kr. 42,50
50 %
Firma-abonnement
Kr. 14.000
Kr. 33,60
Kr. 26.250
Kr. 59,50
30 %

 

Fritak for betaling
Ihht St.prp. nr. 67 (2002-2003) gis det fritak for fastboende i Gjesdal kommune som er bosatt mellom bomstasjonen og fylkesgrensen Rogaland/Vest-Agder.
Andre fritak kun i samsvar med pkt. 2.3 i ”Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig vei”.
 
Fellesavtale
Det gis anledning til å knytte to kjøretøy til en rabattavtale.
Næringslivs- og kollektivtransportselskaper kan etablere firmaavtaler og knytte flere enn to kjøretøy i samme vektklasse til en rabattordning.
Disse ordningene skal være basert på betaling pr. passering og være kontrollerbare.