Visitors' Payment

 

Zahlung für Besucher

 

Spesielle avtalebetingelser - Gjesdal Bompengeselskap AS

 1. Avtalens omfang

1.1  Privatpersoner kan registrere maksimum to kjøretøy pr. avtale. Firma kan registrere så mange kjøretøy de ønsker på en avtale, forutsatt at kjøretøyene er i samme vektklasse. Det kreves èn brikke pr. kjøretøy.

 2. Faktura og avregning

2.1  Ikke mottatt faktura fritar ikke brukeren fra plikten til å sørge for at avtalen er gyldig ved passering av bomstasjonen.

 3. Endring av avtale

3.1  Alle endringer i avtalen, slik som bytte av bil, avtaletype eller adresse, skal meldes til selskapet.

4. Takster

4.1  Brukerens saldo blir belastet med den pris som beregnes av de til enhver tid gjeldende takser.

4.2  Takster er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.gjesdalbompengeselskap.no

5. Oppsigelse av Avtalen

5.1  Ved oppsigelse vil ubenyttet innbetalt forskudd og eventuelt depositum refunderes Brukeren. Beløp under kr 50,- refunderes ikke.